Will.i.am Biografi, liv, intressanta fakta - Oktober 2021

Aktivist

Födelsedag:

15 mars 1975

Kallas också för:

Musikproducent, popsångare, låtskrivareFödelseort:

Los Angeles, Kalifornien, USA

perfekt matchning för skorpionkvinna

Stjärntecken :

Fiskarna

Kinesiskt stjärntecken :

Kanin

Födelseelement:

Trä


Gr? Mm? Tilldelning w? Nn? R w? Ll.?.? M ?? ? N? av f? und? ng m? mb? r? ? Svart E ?? d ärtor . H?? gjorde också en n? m? f? r h? m ?? lf som en solo? rt ?? t,? r? du ?? r? nd aktivist.

Barndom

W? Ll.?.? M f? r? t? ught allmänheten ?? r ?? a m? mb? r från Bl ?? k E ?? d P ???, wh ?? h? t? rt? d? ut som en tr ?? m? k? ng und? rgr? und h ?? hopp b? f? r? svänga t? b ??? m? en pop-rap-grupp? hittade inte? n? t? n? l? u ?????. H? ’? också en soloartist? och a? r? du? h ?? w? rk? d w? th ?? m? ? b? gg ?? inte artister? värld -? n? lud? ng Ricky Martin, Br? Tn ?? S ??? r? ? nd Ju? T? N B ?? b? R - men inte? dags att kanal h ?? l? v? f? r? ld ?? h ?? l höft h ??.

På senare tid h? ’? b ?? n nurtur? ng dr ?? m? ? f? r? artister ?? en dom? och ???? h? n th? UK v? R ??? n av Th? V ????. Och th ?? modern dag R? n ​​????? n ?? mannen har fingrarna? av andra pajer, b ??? m? ng a n? t? bl? t ?? h? ntr ?? r? n? ur? n r ??? nt år.


E? Rl? L? F?

W? Ll.?.? M var b? rn William J? M ?? AdamsM? R? H 15, 1975, ? n Los Angeles, C? l? f? rn ??. Hans mamma, D? Br ?, r ???? d honom? L? N? ? ft? r hans f? th? r - wh? m h? h ?? n? v? r träffade -? b? nd? n? d? f? m? l ?. Adams gr? W u? ? n a h? u ?? ng? r? j ?? t, wh ?? h han d ??? r? b? d t? den dagliga B ??? t ?? b ?? ng 'r ???? d i gh? tt ?,? n välfärd, två m? nöt ?? fr? m hemlös. ' Musik ?? ? n utlopp h? l ?? d h? m att se b ??? nd h ?? bl ?? k? urr? und? ng ?.

Wh? L? ? n h? gh ?? h ?? l, träffade han Alla? N P? N? D? (? t? g? namn: ?? l.d?. ?? ). Tw? ?? mb? n? d? r h ?? - h ?? och break-dance stilar t? f? rm th? r ?? grupp Atban Kl? Nn med ?? v? r? l? th? r ?. Th ?? var ?? gn? d? n 1992 t? Eazy-E's Ruthl ??? Poster l? B? L,? N ????? r? D? T ??? r ?? mage? ? n h ?? 5150 - H? M? 4 Tha Sick EP. Th ?? inspelad? n? album, Gr ??? R ?? t ?, wh ?? h w ?? ? h? lv? d,? lth? ugh a ?? ngl? fr? m det, 'Puddl ?? ? f H2O, ' släpptes 1994, före th? grupp w? r? tappade fr? etikett efter Eazy-E: s d? n 1995.
A? H ?? v? M? Nt?

1995 w? ll.?.? m bytte namn till th? grupp f? r? t The Black Eyed P? D ?, ? nd? n Bl ?? k E ?? d Ärtor. Vid denna tidpunkt bestod line-up? F w? ll.?.? m, Apl.de.ap ? nd T? B ??. Aft? R ?? gn? Ng med Int? R ????? R ??? rd ?, trioen dr ???? d deras d? Men album B ehind th? Fr? Nt ? n juni? 1998,? H? W ???? ng a ??? r ??? h? Bl ?, kul? T? L? det var fortfarande und? n ?? bl? r ?? t? d i h ?? h ??. Rolling St? N? l? k? d &Ldquo;?? Lt rn -r ?? ” f ?? l? f musiken, notera att th? albumet erbjöd “ en organisk blandning? f provade m? l? d ??? och l? v? instrument ?? m? d på th ??? ? för dig? ??? k? ng a l? ttl? ? nl? ght? nm? nt med? din väloljad boogie. ”

Th? gr? u? hade också b? pistol att anställa b? ku? ?? ng? r ?,? n? lud? ng M ??? Gr ??, S ?? rr? Sw? N, Kim H? Ll ? nd Dawn Beckman, a m? v? th? t ??? nt? d t? gr? u? ’? framtiden? u ?????. P ??? ' andra albumet, Br? Dg? Ng th? gap, släpptes? n 2000 och th? enda 'Begär + L? N ?,' ett spår med Macy Gr ??, blev th ?? r f? r? t B? llb ?? rd H? t 100? ntr ?. År 2001 will.i.am r? l ???? d h ?? d? men ?? l? album, L ?? t Ch? Ng? , på wh ?? h, visade han en mer? x ?? r? m? nt? l ??? r ??? h t? mu ???.
A? H ?? v? M? Nt?

W? Ll?.?.? M har? x ?? nd? d h ?? ?? r ?? r? nt? ?? t? ng, ????? r? ng i blockbuster 2009 X-Men eller? G? N ?: W? Lv? R? N? som th? ? h? r ?? t? r John Wr ?? th H? h ?? ? L ?? b ?? n f ?? tur? d på Är det idol och X-faktorn ,? n har ?? rv? d ?? en tränare? n V???? Storbritannien och Th? Röst Au? Tr? L ??. Han h ?? också t? k? n? l ????? ? T F ?? h ?? n In? t? tut? ? f D ??? gn? nd M? r? h? nd ??? ng? nd h ?? r? l ???? d flera l? n ??,? n? lud? ng ett samarbete med? C ??? - C? L?, I ???? l?, vilken? n ?? r ?? r? t ?? r ???? l? d? l ?? t ?? b? ttl ?? ? Nt? n? w? r? du? t? ? n? lud? ng plagg, cyklar? nde bagage.

H? ?? a? h? r? h? ld? r i B ?? t? ?? Tr? N ??? ,? ft? r en personlig? nv? t? t? n fr? m Dr. Dre t? investera, en d? r? t? r? f? r ?? t? v? ? nn? v? t ?? n? t int? l,? nd har? ut? ut h ?? ? wn l? n? ? f kamera ??????? r ???. H? r ??? NTL? etablerade en h? -t ?? h l? b? r? t? r? ? n H? ll? w ?? d, t? ll? ng The Sund ?? Times M? G? Z? N ?: “ N? W I ’ m gör enheter. Tekniska kan d? ?? mu? h mer än mu ???. T ?? h är den n? W rock ’ n ’ rullen. &Rdquo;

w? ll.?.? m h ?? b ?? n d? v? l ??? ng? r? du? t? det är enligt uppgift? n? lud? ru? k ??? k? med bu? lt-? n ???? k? r?,? m? rt ???? t ?? l ?? ? en smartwatch? ll? b? r? t? n w? th Gu ???. Men r ??? t ?? n till h ?? första utgåvorna - th? i.am + ??????? r ??? t? stärka th? ? Ph? N? ??herr? och th? Pul? ? m? rtw? t? h - h? v? b ?? n? v? rwh? lm? ngl? n? g? T? v ?. T ?? hr? D? R lovade will.i.am f? R? Mbr ??? ng t ?? h, men ?? n? Lud? D: “ S? Rr? Pul ?, th? R? ’? ? L? Nt? till d? l? k? h? r ?. Th? d ??? gn, d ??? l ??, l ?? k? f appar, b? tt? r? l? f ?, w? r? t t? xt? ng? x ?? r ?? n ?? ? V r … Jag tänker att ’ ll gör. &Rdquo;

Vem är det inte på Bl ?? k Eyed Peas, will.i.am h ?? ? r? du ?? d mu ??? f? r? th? r ?? t? bl ?? h? d fungerar,? n? lud? ng M? R ?? h C? R ?? ? nd M ?? h ?? l J ?? k ?? n ? Nte h ?? ? N? -T? M? bandmate F? Rg ??, efter? h? ? tru? k? ut? n henne? wn. F? Rg ?? '? ? U ????? uppmanas will.i.am t? F? ll? w kostym 2007 med en annan? l? album, S? Ng? Om G? Rl ?. 2013 r? L ???? d #W? ll ?? w? r, wh ?? h f ?? tur? d du? t? '#: E? TPower' med Ju? t? n Bieber, 'F? Ll D? Wn' med Miley C? ru? ? nd 'S? R ?? m &ropa' med Britney S ??? r ?. Han h ?? ? L ?? höll en h? nd i h ?? hopp, ?? ntr? men? ng t? r ??? rd? b? Th? G? M ?, Nas, Busta Rh? M ??, för kort ? nd C? Mm? N.

Politik

W? Ll.?.? M har jag? ? mbr ??? d? w? rld? ? f ?? l? T ??? och ????? l? t? v ?? m. H? ? r ?? t? d ?? ng? ? n a a? b ?? t? t? ? u ??? rt B? r ?? k Obamas 2008? r ??? d? nt ?? l ?? m ??? gn. Hans? Nn? V? T? V? mu ??? video för ?? ng 'Y ?? W? Kan,' wh ?? h ?? l ??? d t? g? th? r utdrag fr? m Ob? m? '? tal, w? n? n Emmy och a Clio? W? Rd.

H? ? L ?? h ?? h ?? ? wn foundation, I.Am.Angel, t? ? u ??? rt utbildning; ? N? ? f? t? ? N? T ?? t? V ??, I.Am.Steam (Steam? T? Nd? F? R S ??? n ??, teknik, teknik, konst?,? Nd m? Th),? X ???? d undervärd? Tud? Nt? t? l ?? rn? ng ???? rtun? t ??? ? Ut ?? d? ? l ??? r ?? m? nd? rn? d honom erkännande ?? en Och? Ung Global L? D? R b? th? W? Rld E ?? n? M ?? Forum 2013.

Är det en ny? album i th? rörledning, lu? th? r? vändning av den svarta E ?? d P ??? -? N h? ?? nt? nu? ng r? l? på UK t? l? v ???? n? nd bakom th? styrelser f? r t ?? ? Rt ?? t? - th? ? LW ??? trogen will.i.am ?H w? n? ?? gn av? l? w? ng d? wn.

C? R ?? r

W? Ll.?.? M h? l ?? d m? k? Bl ?? k Eyed Peas? N? av m ?? t? ntr? gu? ng ?? t? ? n h ?? - h ??,? nd l? t? r m? d? th? m en? f th? m ?? t populära ?? t? på? h? rt? När th? ? Lbum? Pjäken (2003)? M? Nk ?? Företag (2005)? T? Rt? D ???? n? The? H? Rt?. Dur? Ng 2005-2007, h? ? l ?? räddade spår f? r Pu ????? t D? ll ?, J? hn L? g? nd, bandkamerat F? rg ??, spelet, C ?? r ?, Nicole S? h? rz? ng? r ,? n M ??? Gr ??. H ?? ?? l? ?? r? r bestod av ett projekt för? Brittiska r ?? l? b? l BBE (L ?? t Ch? Ng?), flera m? x? lbum ?, och? n 2007, hans m? j? r? l? b? l nick, S? ng? Ab? Ut G? Rl ?.

Will.i.am ?? ? L ?? en mu ??? ? R? Du ?? r. H? h ?? ? r? du ?? d w? th? th? r artister inklusive Michael J ?? k ?? n, Ju? t? n B ?? b? r, Eazy-E, Br? tn ?? S ??? r ?, U2, R? H? Nn?, U? H? R, Ju? T? N Timberlake, E? Rth, Wind &Fire, N ?? k? Minaj, Ch? R? L C? L?, 2NE1, SMAP, Th? Spel, N ??, Bone Thug? -N-H? Rm? N ?, D? Dd? Yankee, W? Lfg? Ng G? Rtn? R och Juanes.